Contributie HC de Vechtstreek en KNSB

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Familiekorting: vanaf het 3e gezinslid krijgt u 50% korting op de laagste contributie.

De tarieven zijn: 

Categorie

Leeftijd (peildatum 1 juli)

HC De Vechtstreek

KNSB

Jeugdschaatsen zaterdagavond

12 jaar en jonger

€ 35,00

€ 10,00

Pupillen

12 jaar en jonger

€ 47,50

€ 10,00

Junioren

13 – 18 jaar

€ 52,50

€ 10,00

Volwassenen

19 jaar en ouder

€ 80,00

€ 14,00

Daarnaast is het mogelijk alleen deel te nemen aan de zomertrainingen door zgn. Zomerlid te worden.
De contributie bedraagt dan € 70,00, dit bedrag is inclusief aanmelding bij de KNSB.