Juli 2023
Zaterdag 1 juli

Start verenigingsjaar - contributie

Komende maand zal de contributie van de club en de KNSB geïnd worden via automatische incasso.

September 2023
Vrijdag 1 september

Inning abonnementsgelden

Komende maand zullen de kosten voor de abonnementen geïnd worden middels automatische incasso.

Zaterdag 30 september

Buitenbaan open

De buitenbaan van de Vechtsebanen gaat weer open: start schaatstrainingen